VA-System

I Benders sortiment för VA-System hittar du beständiga lösningar och produkter inom vatten- och avloppssystem anpassade för framtidens långsiktiga och viktiga samhällsbyggande.

Betongrör

ALFA Standardrör är fogtäta betongrör med eller utan konstruktionsarmering. Rören används till täta självfallsledningar för spill- och dagvatten. De kan används i såväl huvudledningar, servisledningar, som vägtrummor. Rörsystemet byggs upp med rakrör, kortrör, spetsvändare, krokrör, grenrör, övergångsrör, proppar, samt trumöga. Betongkvaliteten uppfyller kraven på frostbeständighet enligt SS 13 72 44. Betongrör är en färdig bärande konstruktion och rörtvärsnittet deformeras inte, vilket säkerställer tätningens funktion och ledningens självrensningsförmåga. Fogarna tätas med glidfogspackning av gummi. Standardprodukterna är gjorda av SBR- eller EPDM gummi som uppfyller kraven enligt SS-EN 681-1 WC. Gummi av oljeresistent kvalitet enligt SS-EN 681-1 WG kan dock erhållas. Rör utöver standardsortimentet kan även levereras. Detta kan exempelvis gälla rör med krav på konstruktionsarmering, annan hållfasthetsklass eller rör till ledningar för korrosivt avloppsvatten. Lantbruksrör är ett enklare betongrör utan gummifogspackning, som kan användas i de fall då det inte finns täthetskrav.