ALFA Standardrör

Fogtäta betongrör

ALFA Standardrör är fogtäta betongrör med eller utan konstruktionsarmering. Rören är avsedda för täta självfallsledningar till spill- och dagvatten. De används i såväl huvudledningar, servisledningar som vägtrummor.

Färg

  • Grå

Hållbara VA-System

Många mil med mer än hundra år gamla betongrör ligger idag under våra fötter och med sin långsiktiga hållbarhet, långa livslängd och minimala underhållsbehov har betong blivit ett av världens viktigaste och mest använda byggmaterial.

Läs mer