mark

Markprodukter i betong innebär stora variationsmöjligheter när du väljer Benders! Vi erbjuder ett av marknadens bredaste sortiment av marksten, plattor, murar, kant/block/plint, samt passande dekor-/fogmaterial och övriga tillbehör

Dränerande marksten för klimatet

Pågående klimatförändringar skapar utmaningar för ett samhälle i utveckling. Genom att bygga dränerande markstensbeläggningar minskar vi risken för översvämningar och föroreningar i dagvattnet, samtidigt som vi gör miljön en stor tjänst.

Läs mer