Vi arbetar hållbart

Hållbarhet är en central del av vår verksamhet och är integrerat i vårt dagliga arbete. För Benders är det viktigt att ta sig an hållbarhetsarbetet från ett brett perspektiv och delar därför in det i områdena social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.

Social hållbarhet berör människors livsbetingelser och innefattar ett jämställt och jämlikt samhälle där människor lever ett gott liv, utan orättfärdiga skillnader. Man ska ha möjlighet till att utvecklas, tillgodogöra sig kunskap och ha förutsättningar för en god hälsa.

Ekologisk hållbarhet brukar ofta beskrivas som att det sätter ramarna eller ligger till grund för de två andra hållbarhetsområdena; social och ekonomisk hållbarhet. Det handlar om jordens ekosystem och att långsiktigt behålla dess önskade funktioner, till exempel produktion av mat och energi, tillhandahållande av rent vatten mm.

Ekonomisk utveckling är ett medel för att uppnå ekologisk och social hållbarhet utan att påverka dem negativt.

Vår syn på långsiktig hållbarhet tar sig många uttryck: utvinning av råvaror och produktion så nära slutkonsumenten som möjligt, fokus på en säker och trygg arbetsmiljö, mångmiljoninvesteringar i miljövänliga logistiklösningar med egna tåg, återinvesteringar av vinsten och mycket mer. På dessa sidor kan du läsa mer om vad hållbarhet innebär för oss samt våra mål och initiativ.

Hållbara milstolpar

 • 1960: Första takpannemaskinen köps in

  Första takpannemaskinen köps in. Tillverkning av betongtakpannor startar i Edsvära i Västergötland.

 • 1999: Första takpannetillverkaren i Sverige att miljöcertifiera sig

  Benders blir den första svenska takpannefabriken att miljöcertifiera sig enligt ISO 14001.

 • 2003: Green Cargo

  Arbete påbörjas med logistiklösning för tåg i Bålsta tillsammans med Green Cargo.

 • 2008: Kross istället för naturgrus

  Minskat användande av naturgrus till förmån för krossmaterial införs.

 • 2010: Eget systemtåg samt Schenkers logistikpris

  Benders vinner Schenkers logistikpris för miljövänliga transporter med satsningen på egna systemtåg och innovationen med unik containerlösning. Lanseringen av de egna systemtågen rullar mellan produktionsanläggningen i Bålsta och ett centrallager i Kongsvinger för den norska marknaden.

 • 2011: Star for life

  Benders blir stolt sponsor till Star for Life och stöttar en skola i Sydafrika.

 • 2012: Tågsatsningen presenteras i Bryssel

  Tågsatsningen presenteras i Bryssel hos EU-kommissionen i ett led att inspirera andra företag att med hjälp av EU-stöd genomföra större förändringsprojekt.

 • 2013: Första egna båtlasten till Uddevalla med granitprodukter

  Första egna båtlasten till Benders. Lastbåt från Kina lägger till i Uddevalla och omlastas till eget tåg för vidare transport till Bålsta.

 • 2014: Utökar fokus på arbetsmiljö och säkerhet

  Benders utökar fokus på att förbättra sin systematiska arbetsmiljö och säkerhetsarbete. Bland annat satsning på interna utbildningar och tillsättning av resurser.

 • 2015: Volvo lastbil 80 ton

  Projekt med bland annat Volvo och Transportstyrelsen med en ny lastbil med totalvikt på 80 ton istället för 60 ton. Detta medför minskade antal transporter med ballast från Hjo till Edsvära. Även en 74 tons bil får dispens att köra produkter mellan Benders olika lager.

 • 2018: Benders inleder sin satsning på solceller

  Benders inleder sin satsning på solceller genom en rad samarbeten, tre olika typer av solcellslösningar lanserar och försäljningen startar.

 • 2018: Vi påbörjar arbetet med att byta ut våra eldningsoljepannor till träpellets

  Fabriken i Strängnäs var först ut att byta eldningsoljepannor till träpellets och därefter Åstorp och Edsvära.

 • 2019: Driftsättning av solcellsvägg Uddevalla

  Driftsättning av en av Norra Europas största vertikala solcellsväggar - 260 MWh - på fabriksvägg i Uddevalla.

 • 2020: Eldrivna truckar

  Uppstart av pilotprojekt för att byta ut dieseldrivna truckar till eldrivna truckar på lagergårdarna.

 • 2022: Byggnation av fyra silos i Uddevalla startar

  I Uddevalla startar byggnation av fyra silos för att möjliggöra fartygstransporter av cement. Detta minskar utsläppen från transporter av cement avsevärt.

 • 2023: Vi fortsätter arbetet med utbyte av eldningsolja till träpellets

  Utbyte av eldningsolja till träpellets på ytterligare en anläggning i slutet av året. Förbrukningen av eldningsoljan har halverats sedan 2017 och inneburit en minskning av utsläpp på ca 1500 ton CO2/år.

 • 2023: Klimat- och energifonden

  Benders sammanfattar klimat- och energifonden, där det satsats totalt ca 15 miljoner på energibesparande åtgärder och övergång till förnyelsebara bränslen under två år.

Siktet inställt på fossilfria verksamheter

Som ett led i vårt hållbarhetsarbete arbetar vi flitigt med att försöka minska våra verksamheters fossila fotavtryck. Detta är därför ett av våra övergripande miljömål i koncernen.

Läs mer

Karbonatisering

Takpannor är en produkt med optimal utformning och placering för att karbonatiseringen skall få maximal effekt. Eftersom takpannan är så tunn och har kontakt med luft från alla håll sker karbonatiseringen genom hela betongen och takpannan blir därför fullt karbonatiserad under sin livstid. För en takpanna motsvarar det ca 50% av utsläppen som skett vid tillverkningen av cementen till takpannan.

Läs mer

Hållbara tågtransporter till Kiruna-projekt

Under våren 2021 gick Kiruna stad ut med en offentlig upphandling om att köpa markstenprodukter till projektet att utveckla och flytta Kiruna. Ett krav i upphandlingen var att levereras av produkterna skulle ske med tåg. Eftersom Benders under en lång tid har utvecklat egna tåglösningar och har ett samarbete med Green Cargo var det ett krav som passade oss väl vilket gjorde att vi fick tilldelning på upphandlingen.

Läs mer

Benders hållbarhetsarbete i siffror

4350 ton

Minskad miljöpåverkan med totalt ca 4350 ton CO2/år med hjälp av att transportera produkter och råmaterial på tåg istället för på lastbil. Detta motsvarar ca 5760 lastbilar.

1000 ton

Från fossila bränslen till pellets. Benderskoncernen deltar i Naturvårdsverkets satsning Klimatklivet som syftar till att minska växthusgasutsläppen i Sverige. Vid våra fabriker i Edsvära och Åstorp har vi bytt värmeanläggning från olja till pellets vilket gör att vi minskat våra koldioxidutsläpp med: 1000 ton mindre CO2/år.

50%

Drygt 50% av all vår ballast är idag krossballast istället för naturgrus. Efter intensivt arbete med att minska mängden naturgrus har mängden krossballast fördubblats på tre år och fortsatt arbete pågår. 

2200 m²

På vår Uddevallafabrik har en 11 meter hög solenergivägg som totalt utgör 2 200 m2 monterats i söderläge. Solpanelerna, som delvis består av samma tunnfilstyp som används i vår solpanel Bender SunWave, står för ca 14 % av fabrikens elförbrukning vilket motsvarar: 5 bostadshus med uppvärmning av direktel eller 355 000 kylskåp under ett år.

100%

De senaste 10 åren har Benders återinvesterat i stort sett lika mycket som hela koncernens resultat i verksamheten under samma period. 

50%

Under takpannans livscykel tar betongen upp CO2 från luften och lagrar den permanent. Detta kallas karbonatisering. För en takpanna motsvarar det ca 50% av utsläppen som skett vid tillverkningen av cementen till takpannan.