Press

Här hittar du aktuell information som riktar sig till journalister och media. I vårt presskit ingår samtliga logotyper samt Benders kvalitetssigill. För pressförfrågningar eller ytterligare information, kontakta press@benders.se

Vår grafiska profil

En grafisk profil ska tala till människans undermedvetna. Detta gör vi med färger, former och symboler, som vuxit fram under mer än femtio års verksamhet. Vår profil måste vara lätt att känna igen, så att inga missförstånd och sammanblandningar uppstår. För att bevara en stark profil och ett starkt varu­märke är det av yttersta vikt att denna manual följs noga. Riktlinjerna har kommit till för att vi ska ge ett enhetligt och seriöst intryck i allt vi gör.

Här finner du även vår logotyp och sigill för nedladdning.

Bildbank

Sök bland hundratals pressbilder i vår uppdaterade bildbank. Hör av dig till oss för att få inloggningsuppgifter, mail press@benders.se

Benders Bildbank

Benders bilder och logo på följande sidor är belagda med copyright © och omfattas av lagen om upphovsrätt. Det är inte tillåtet att publicera i tryck eller digitala media, eller på annat sätt mångfaldiga eller utge dessa bilder utan tillstånd från Benders. Det är ej heller tillåtet att manipulera, korrigera eller på annat sätt förändra dessa bilder utan tillstånd från oss. Vid användning skall bilderna entydigt marknadsföra Benders Sverige AB och dess produkter.