Hållbara tågtransporter till Kiruna-projekt

Under våren 2021 gick Kiruna stad ut med en offentlig upphandling om att köpa markstenprodukter till projektet att utveckla och flytta Kiruna. Ett krav i upphandlingen var att levereras av produkterna skulle ske med tåg. Eftersom Benders under en lång tid har utvecklat egna tåglösningar och har ett samarbete med Green Cargo var det ett krav som passade oss väl vilket gjorde att vi fick tilldelning på upphandlingen.

Den första leveransen sker under sommaren och projektet kommer att pågå fram till 2024. Att leverera med tåg innebär stora besparingar i fraktkostnader och en minimering av CO2-utsläpp från transporter. Jämfört med om produkterna skulle kört med lastbil från Bålsta minskar utsläppen med ca 800 ton nu när de går med el-tåg. 800 ton motsvarar ca 100 svenskars totala utsläpp årligen (8 ton/år konsumtionsbaserat utsläpp. Källa Naturvårdsverket).

” Vi ser ett ökat intresse på marknaden för miljösmarta lösningar med tåg, ett intresse som tidigare saknats i branschen. Potentialen med liknande projekt är stor och vi blir väldigt glada när våra kunder tar sådana initiativ i offentliga upphandlingar” Säger Oscar Svensson, Försäljningschef Syd / Väst.

” Vi ser ett ökat intresse på marknaden för miljösmarta lösningar med tåg, ett intresse som tidigare saknats i branschen. Potentialen med liknande projekt är stor och vi blir väldigt glada när våra kunder tar sådana initiativ i offentliga upphandlingar” Säger Oscar Svensson, Försäljningschef Syd / Väst.

Bildkälla: Green Cargo