Offentliga miljöer

Genom åren har vi ägnat oss åt en intensiv produktutveckling, med en ständig breddning av sortimentet – som med tiden blivit så omfattande att vi nu med stolthet kan kalla oss en komplett helhetsleverantör för såväl offentliga som privata miljöer.

Benders - en komplett helhetsleverantör

Med våra produkter för offentlig miljö kan du bland annat stenlägga parkeringsplatser, torg och terminaler. Montera speciellt framtagna och anpassade vägprodukter i trafikmiljöer. Bygga stabila grunder och väggar med våra lättmonterade sockelelement och genomtänkta lättklinkerblock. Placera kronan på verket genom att lägga Sveriges mest lagda betongpannor.

Vi hoppas också att du ser oss som ett nyfiket bollplank och en engagerad samarbetspartner. Har du ett problem som behöver lösas hjälper vi gärna till, alltid med målet att du aldrig ska behöva mer än en leverantör.

Betong istället för asfalt

Betong är en nästan helt naturlig produkt som består av grus och sand, cement och vatten. Det innebär att markstensbelagda ytor är mer klimatvänliga i jämförelse med asfalt som som tillverkas av olja. Betong är inte bara mer miljövänligt – dessutom är livslängden för marksten upptill fem gånger längre än för asfalt.

Läs mer