VA-System

I Benders sortiment för VA-System hittar du beständiga lösningar och produkter inom vatten- och avloppssystem anpassade för framtidens långsiktiga och viktiga samhällsbyggande.

Betongbrunnar

ALFA Betongbrunnar används till täta självfallsledningar för spill- och dagvatten och är dimensionerade för laster enligt EN 476, samt uppfyller funktionskrav enligt Svenskt Vatten P45. Betongkvaliteten uppfyller kraven på frostbeständighet enligt SS 13 72 44. Fogarna tätas med glidfogspackning av gummi. Standardprodukterna är gjorda av SBR- eller EPDM gummi som uppfyller kraven enligt SS-EN 681-1 WC. Gummi av oljeresistent kvalitet enligt SS-EN 681-1 WG kan dock erhållas. Vi kan även på beställning göra speciallösningar som tex. Munkbrunn, kabelbrunn och Brunnar med olika insatser som flödesregulatorer, slussluckor m.m. Cementbruksfogade (CB) betongbrunnar används när det inte finns krav på fogtäthet. Ramar av betong används för fasta betäckningar, avstängnings- och brandpostanordningar. Betäckningar används till alla typer av brunnar och medger enkelt tillträde vid drift och underhåll av VA-ledningen. Då ytvatten skall avledas används betäckning med galler. Variabla och teleskopiska betäckningar är steglöst justerbara i höjdled. Vi har även täta Betonglock.