LECA balk

Skapar öppningar

LECA balk används över fönster, dörrar och portöppningar. De är tillverkade i lättklinkerbetong, med förstärkning av armeringsstegar för ökad bärförmåga. Vidare är balkarna mycket tåliga för fukt, frost, samt motståndskraftiga mot brand och har en god isolerförmåga. De finns i flera bredder och längder för att passa ditt bygge och våra olika Lättklinkerblock. Upplagslängd för balkarna bör vara minst 250 mm på vardera sida och tryckhållfasthet är 5MPa.

Färg

  • Grå

Kombinera grund och murblock

Genom att kombinera Benders sockelelement med Benders lättklinkerblock skapar du på ett enkelt sätt en komplett garage- eller husstomme. Alltid med målet att du aldrig ska behöva mer än en leverantör.

Läs mer