Murblock

Benders murblockssortiment innehåller vad du behöver för enkel och effektiv byggnation av stabila grunder, väggar och stödmurar.

Lättklinkerprodukter

Benders Lättklinkerprodukter är utformade för lätt och enkel murning av grunder, garage eller hela hus. Blocken och balkarna tillverkas av LECA lättklinkerkulor som tillsammans med cement, sand och vatten binds ihop och formas till angiven storlek.