Bohus Avtäckning

Slutet gott, allting gott

Bender Bohus Avtäckning finns i utförandena Elegant, Modern och Rustik. Lämplig som avslutning på stödmurar och barriärmurar eftersom murstenar inte alltid är jämntjocka. Bohus Avtäckning är avsedda för läggning på alla sorts murar i granit och betong. Den flammade ytan hos Elegant lämpar sig bäst i naturmiljöer eller där ett elegant och mer striktare intryck önskas. Den råkilade ytan hos Rustik lämpar sig bäst i naturmiljöer eller där ett robust intryck önskas. Den kan även fås med ovansida flammad och råkilade långkanter, kallas då Modern.

Färg

  • Grå Bohus

Kombinera natursten och betong

Natursten och betong kompletterar varandra på ett utmärkt sätt och förstärker varandras bästa egenskaper. Att blanda de båda materialen är ett smart sätt att hålla nere kostnaderna för din nya utemiljö, utan att pruta på vare sig funktion eller estetik.

Läs mer