Spikma Refug

Spikma Refug

Spikma Refug används för tillfälliga trafikomläggningar. Refugen är ett komplett system med 3 st radie 0,6 m konvex, 2 st vinkel 90º konvex 0,6 m + 0,6 m, 1 st delad platta med hål eller 1 st delad platta utan hål. Refugens kompletta vikt är 280 kg.

Färg

  • Grå

Spikmametoden

Det spikade betongkantstödet togs fram i slutet av 1960-talet och har sedan dess tillverkats och utvecklats av SPIKMA och Benders. Behovet av ett förtillverkat kantstöd växte fram i takt med den ökande biltrafiken och problemen som följde med den. Man behövde en enkel produkt som gick snabbt att lägga och hade låga underhållskostnader.

Läs mer