Spikmametoden

Det spikade betongkantstödet togs fram i slutet av 1960-talet och har sedan dess tillverkats och utvecklats av SPIKMA och Benders. Behovet av ett förtillverkat kantstöd växte fram i takt med den ökande biltrafiken och problemen som följde med den. Man behövde en enkel produkt som gick snabbt att lägga och hade låga underhållskostnader.

Det spikade kantstödet har många fördelar framför limmade eller nedgrävbara stöd. Det spikade kantstödet är helt väderoberoende och kan monteras vare sig det regnar eller är minusgrader. Det är mycket enkelt att justera vid läggning eftersom stödet inte spikas fast förrän man är helt nöjd med placeringen. Dessutom är det enkelt att byta ut enstaka stöd om olyckan skulle vara framme eftersom det inte blir några direkta skador på underlaget - ta bara bort det skadade stödet, lägg ditt ett nytt och spika sedan fast det. Ännu en fördel med Benders spikade kantstöd är att det går att återanvända om en refug eller liknande måste flyttas.

Genom den enkla monteringen och vårt kompletta sortiment har Bender Spikma blivit ett begrepp i norra Europa och vi kan med stolthet säga att det spikade kantstödet är marknadens effektivaste kantsten.

Montage

Förarbetet är minimalt vid montage av det spikade kantstödet. För bästa resultat bör underlaget sopas rent från grus eller snö. Tänk även på att underlaget ska vara jämnt så att stödet ligger an längs hela sin längd. Kantstödet kan monteras på såväl det undre som det övre asfaltlagret. För ett enkelt montage och en snygg läggning spänns med fördel fixpunkter upp och man ”snörslår” för att få raka linjer. Pallar med stöd placeras ut med jämna intervall och utläggningen sker enkelt och lätt med vår utläggningskärra. På så sätt krävs inga tunga lyft

Spikning

Alla stöd levereras med förmonterad specialspik som sitter fixerad med bussningar av polyeten. Den vanligaste utrustningen för spikning är våra elektriska mejselhammare, även kallade spikpistoler, som försetts med en spiktillsats. Vid långa sträckor kan mejselhammaren monteras på en generatorvagn, som är en väl genomarbetad och ergonomisk lösning anpassad för spikning. Vid kortare sträckor används med fördel handstöten som är konstruerad så att slagmekanismen hakas upp när spiken är helt nere.

Förstärkning

Kantstöd sitter ofta monterade i utsatta miljöer där framförallt stöd i hörn och stöd lagda i skarpa kurvor utsätts för hög belastning. I de fall man inte återfyller med asfalt eller betong bakom, finns det ett alternativ till typ B och D med extra hål för att driva ner ett armeringsjärn som förstärkning. Man förborrar då med ett 14mm borr och driver ner ett 12mm armeringsjärn. Detta medför att man får en betydande förstärkning på de utsatta stöden.

Reparation

Utbyte av ett skadat stöd är mycket enkelt. Man bryter upp det skadade stödet med en kofot eller liknande, ersätter t.ex. ett 1000 mm stöd med två passbitar på 500 mm vardera för att förskjuta spikhålen, spikar fast dem och arbetet är färdigt.

Med Benders spikade kantstöd är förarbetet minimalt, montaget går snabbt och avbrotten för dåligt väder är få, vilket sammantaget innebär en totalekonomi som är svårslagen.