Spikmastödets konstruktion

Spikmastöden tillverkas i specialmaskiner som vi till stor del har utvecklat själva. De tillverkas av en betong med mycket hög kvalité vilket medför en låg fuktabsorption och god beständighet mot frost och vägsalt. Betongens tryckhållfasthet är hela 60Mpa och kontrolleras dagligen tillsammans med böjhållfastheten som uppgår till 6MPa. De flesta av våra stöd har även en ingjuten armeringsstång på 5 mm.

Tjälskjutning och tung trafik ger ofta upphov till viss rörelse i vägbanan. Dessa rörelser måste kunna tas upp av kantstödet på ett flexibelt sätt utan att det lossnar. Bender Spikma kantstöd klarar detta-genom flexibel fastsättning och inom rimliga gränser-då spikens nedträngning i asfalten kan förändras utan att det påverkar stödets förmåga att ta upp sidopåkänningar.

”Benders spikade kantstöd är den enda spikstenen som finns på marknaden och vi använder i stort sett bara den. Framförallt för att den håller bättre än den limmade stenen och att den är lättare att justera” – Anders Hansson, arbetsledare på Skanska Asfalt

Förmonterad spik

Spikmastödet har förmonterad spik vilket betyder en stor arbetsbesparing. Spiken är en kraftig manganlegerad stålspik, 4,5mm tjock och 70mm lång, som sitter fixerad i bussningar av polyeten. Skjuvhållfastheten i spiken är 115kp/mm2 vilket innebär hela 2,3 ton/spik. Spiken och bussningen sitter fast i stödet, vilket är en fördel ur arbetsskydds-synpunkt.

Bred basyta

Klacken på spikmastödet, där spiken sitter fast, ger stödet en stabil anläggningsyta mot underlaget och förankrar stödet ytterligare i det bakomvarande fyllnadsmaterialet. För att undvika fogöppning i framkant vid läggning av stora konvexa radier, är klacken något kortare än stödet i sig.

Dubbelspont i gavlarna

Stöden är försedda med dubbelspont i gavlarna för att underlätta monteringen och ökar det enskilda stödets förmåga att ta upp sidokrafter med 50 %.

Distansklack

Gavlarna är även försedda med distansklackar. Genom dessa får stödet det expansionsutrymme det behöver vid längdutvidgning och rörelser i underlaget.

Fasade gavelkanter

För att reducera hörnskador har alla spikmastöd fasade gavelkanter. Detta är också en fördel vid montering då mindre ojämnheter i underlaget ”trollas” bort.