Projekt Hallandsåsen

Tunneln genom Hallandsåsen består av två parallella enkelspår på en totalsträcka om 8,7 kilometer. Den sträcker sig från Båstad i norr till Förslöv i söder och är en viktig del av västkustbanan mellan Göteborg och Lund. De första tågen beräknas gå genom tunneln 2015 och tills dess
kommer vi på Benders att ha levererat 35 kilometer objektspecifika kabelrännor till projektet.

Tunneln genom Hallandsåsen började byggas redan 1992 men stoppades fem år senare på grund av miljöproblematik. Sex år senare återupptogs bygget på nytt och år 2015 beräknas de första tågen gå genom tunneln. Till tunneln i Hallandsåsen ska Benders leverera 15 600
st kabelrännor vilket blir en total sträcka på 35 kilometer. På Benders startade produktionen av kabelrännorna i september 2012 och pågår
till mitten av 2014. De första kabelrännorna levererades till tunneln i februari 2013 och sedan dess har sändningarna skett löpande.

Alla kabelrännor tillverkas i Benders fabrik som ligger strategiskt placerad i Åstorp, strax utanför Helsingborg. För att tillmötesgå projektets
speciella behov har objektspecifika rännor i olika varianter utvecklats. Kabelrännor med och utan mellanvägg samt i olika bredder har tillverkats tillsammans med delade rännor för kabelbrunnar och rännor med färdiggjutna hål för kabelföring. Med egen formtillverkning, kunskap och resurser i företaget har vi möjligheten att vara flexibla och därmed specialanpassa och utveckla produkter efter projekt. Det gör
oss till en komplett leverantör av betongprodukter.

Den ursprungliga kabelrännan är 2 250 x 820 x 640 mm och väger 1 000 kg. På rännorna läggs det lock som kommer att fungera som
utrymningsväg vid ett eventuellt stopp eller olycka. Totalt levererar vi på Benders 46 800 lock som tillverkas vid vår anläggning i Frillesås,
strax norr om Varberg. Locken är 70 mm tjocka och väger nästan 100 kg styck, vilket är ett måste för att de ska ligga kvar när tågen susar
igenom tunneln i 200 kilometer per timme.

”Benders är en leverantör som är mycket lyhörd för sina kunders behov och krav. Vid framtagandet av kabelrännorna har vi arbetat med höga kvalitetets- och toleranskrav som för att kunna uppfyllts inneburit stora utmaningar för leverantören. Leveranstiderna har fungerat perfekt med bra framförhållning i produktionsplaneringen, vilket inneburit att vi aldrig saknat material på arbetsplatsen trots att vi har haft en mycket hög produktionstakt i projektet.” - Kenneth Olsson, Trafikverket

Efter att tunneln förberetts för montage av kabelrännorna har monteringen genomförts imponerade snabbt med upp till ca 213 st rännor per
skift vilket motsvarar en sträcka på 0,5 kilometer. Området mellan kabelrännorna och tunnelväggen efterfylls sedan för vidare läggning av
betongplattor. Mellan kabelrännorna och tunnelväggen läggs totalt ca 22 000 kvadratmeter av Benders släta plattor 300 mm x 300 mm x
60 mm för att tillsammans med locken bilda en enda lång utrymmningsväg.

Allt material, därbland objektspecifika kabelrännor, vanliga standardrännor, lock, kontaktledningsfundament, stagankare, kabelbrunnar,
brunnsringar och släta plattor, utgör tillsammans en leverens från Benders på ca 30 000 ton betongprodukter.