Bender L- och T-stöd med not & fjäder

Benders L- och T-stöd har ett brett användningsområde, från trädgårdar i privat miljö till stora infrastrukturprojekt i offentlig miljö. Alla Benders stödmurar tillverkas med not och fjäder - för bästa stabilitet och effektivitet vid montage- samt med en tilltalande rollad yta. Tack vare vår flexibla produktion har vi dessutom möjlighet att specialanpassa stödmurar efter olika behov i skilda projekt.

Benders prefabricerade stödmurar är ett utmärkt val ur ett miljöperspektiv tack vare betongens långa livslängd och minimala krav på under­håll. Det är också projekt-ekonomiskt riktigt att välja Benders stödmurar då varje element är försedda med not och fjäder i gavlarna. Låssystemet med not och fjäder förenklar och effektiviserar monteringen avsevärt genom att stöden låser sig fast i varandra direkt. Det ger en stark förankring och innebär dessutom att man slipper cementbruksfyllning mellan stöden. Tack vare det effektiva låssystemet krävs heller ingen efterjustering av stöden eftersom de hamnar på rätt plats direkt. Resultatet blir raka,snygga och stabila stödmurar.

”Den största fördelen med not och fjäder är det snabba och effektiva montaget samt att man slipper allt efterarbete med eventuell justering. Satt stöd står!” – Andreas Bengtsson, produktionsledare på L-stödsfabriken i Floda ”

Benders stödmurar tillverkas i höjder från 400 mm - 4 800 mm. Stödmurarnas främsta uppgift är att på ett estetiskt tilltalande sätt ta upp nivåskillnader i en park eller trafikmiljö. De kan också användas till materialfickor för att hantera och separera olika typer av material. Andra miljöer där stödmurar nyttjas för sin praktiska funktion och tilltalande yta är exempelvis trädgårdar, bostadsområden, idrottsanläggningar, lantbruksgårdar, parkeringsplatser och återvinningsanläggningar. Förutom den rollade ytan som bidrar till en mer tilltalande miljö har vi också möjlighet att leverera färgade stöd för att förhöja omgivningen ytterligare.

Samtliga Benders stödmurar är utrustade med godkända kulankare som finns ingjutna i varje L- och T-stöd för att stödelementen skall lyftas på plats utan att muren skadas. Stödmurarna monteras effektivt med hjälp av Lyftankare Universal som fästs i de ingjutna kulankarna. Läs mer om Universallyft på Neofac hemsida.

Specialanpassade stödmurar kan tillverkas efter olika behov i skilda projekt. Vi kan bl.a. måttanpassa stödelement genom att ta fram speciallängder och anpassa lutningar. Genom att skapa spår i muren som förändrar utseendet kan vi skapa en trivsam miljö med enkla medel.