Busshållplatsstöd Star

Bender Busshållplatsstöd Star

Vår Busshållplats Star erbjuder ett nytt snabbare sätt att bygga busshållplatser. Den fungerar på samma sätt som traditionella stöd likt en förhöjd trottoar där bussen säkert styrs in utan risk för skador på däck eller fordon. Samma höjd och profil som vanliga busshållplatstsöd.

Färg

  • Grå

Spikmametoden

Det spikade betongkantstödet togs fram i slutet av 1960-talet och har sedan dess tillverkats och utvecklats av SPIKMA och Benders. Behovet av ett förtillverkat kantstöd växte fram i takt med den ökande biltrafiken och problemen som följde med den. Man behövde en enkel produkt som gick snabbt att lägga och hade låga underhållskostnader.

Läs mer