Spikma Busshållplatsstöd

Bender Busshållplatsstöd

Bender Busshållsplatsstöd fungerar som en förhöjd trottoar där bussen styrs in säkert utmed de släta kantstöden utan risk för skador på däck och fordon. Samtliga har räfflad ovansida som i möjligaste mån eliminerar halkrisken. Anslutningsstöden med 3,5% lutning ger ökad tillgänglighet för rörelsehindrade och uppfyller gällande krav på handikappanpassning.

Färg

  • Grå

Spikmametoden

Det spikade betongkantstödet togs fram i slutet av 1960-talet och har sedan dess tillverkats och utvecklats av SPIKMA och Benders. Behovet av ett förtillverkat kantstöd växte fram i takt med den ökande biltrafiken och problemen som följde med den. Man behövde en enkel produkt som gick snabbt att lägga och hade låga underhållskostnader.

Läs mer