Spikma Vägkudde

Spikma Vägkudde

Vår hastighetsdämpande Vägkudde används med fördel om gatan är tätt trafikerad av bussar. Formen gör att bussar kan gränsla hindret med ett minimum av obehag för chaufförer och passagerare, medan personbilar med smalare spårvidd tvingas upp på hindret. Genom olika kombinationer av guppelement, platåelement och asfalt kan guppet avpassas för hastighetssänkningar i spannet 20–50 km/h med hög precision – ett utmärkt sätt att skydda gång- och cykeltrafikanter vid korsande gång- och cykelbanor.

Färg

  • Grå

Spikmametoden

Det spikade betongkantstödet togs fram i slutet av 1960-talet och har sedan dess tillverkats och utvecklats av SPIKMA och Benders. Behovet av ett förtillverkat kantstöd växte fram i takt med den ökande biltrafiken och problemen som följde med den. Man behövde en enkel produkt som gick snabbt att lägga och hade låga underhållskostnader.

Läs mer