Spikma Guppet

Bender Spikma Guppet

Spikma Guppet är ett cirkelgupp vars utformning möjliggör en sänkning av hastigheten på trafiken till 20-50 km/h. Genom kombinationen av guppelement, platåelement och asfalt kan hastigheten anpassas och regleras med stor noggrannhet - ett utmärkt sätt att skydda gång- och cykeltrafikanter vid korsande gång- och cykelbanor.

Färg

  • Grå

Spikmametoden

Det spikade betongkantstödet togs fram i slutet av 1960-talet och har sedan dess tillverkats och utvecklats av SPIKMA och Benders. Behovet av ett förtillverkat kantstöd växte fram i takt med den ökande biltrafiken och problemen som följde med den. Man behövde en enkel produkt som gick snabbt att lägga och hade låga underhållskostnader.

Läs mer