Spikma Rondellstöd

Spikma Rondellstöd

Vårt Rondellstöd är ett icke avvisande kantstöd som med motstöd på fram- och baksida fyller sin funktion effektivt år efter år. Det tillverkas i rakt utförande med snedställda gavlar.

Färg

  • Grå

Spikmametoden

Det spikade betongkantstödet togs fram i slutet av 1960-talet och har sedan dess tillverkats och utvecklats av SPIKMA och Benders. Behovet av ett förtillverkat kantstöd växte fram i takt med den ökande biltrafiken och problemen som följde med den. Man behövde en enkel produkt som gick snabbt att lägga och hade låga underhållskostnader.

Läs mer