Bender Helgjuten Vägkudde

För hastighetens skull

Benders Helgjuten vägkudde begränsar hastigheten effektivt och orsakar minimalt obehag för lokaltrafikens chaufförer. Har ingjuten kontrastmarkering och asfalteras enkelt in i befintlig beläggning.

Färg

  • Grå

Spikmametoden

Det spikade betongkantstödet togs fram i slutet av 1960-talet och har sedan dess tillverkats och utvecklats av SPIKMA och Benders. Behovet av ett förtillverkat kantstöd växte fram i takt med den ökande biltrafiken och problemen som följde med den. Man behövde en enkel produkt som gick snabbt att lägga och hade låga underhållskostnader.

Läs mer