Spikma Gatukantstöd

Spikma Gatukantstöd

Vårt nedgrävbara kantstöd har en slät yta och grå färg. Kantstödet ger en stabil kant och används med fördel tillsammans med vår marksten. Bender Gatukantstöd tillverkas som raka stöd i 1,0 och 0,5 meters längder samt konvexa och konkava radier från 0,5 meter och uppåt.

Färg

  • Grå

Spikmametoden

Det spikade betongkantstödet togs fram i slutet av 1960-talet och har sedan dess tillverkats och utvecklats av SPIKMA och Benders. Behovet av ett förtillverkat kantstöd växte fram i takt med den ökande biltrafiken och problemen som följde med den. Man behövde en enkel produkt som gick snabbt att lägga och hade låga underhållskostnader.

Läs mer