Spikma Bredkant

Spikma Bredkant

Vårt liggande kantstöd är mjukt avvisande. Bredkant finns i höjderna 80 och 120 mm och är körbara. Det lämpar sig utmärkt mellan mindre trafikerade gator och trottoarer, ytor med långsam trafik där olika trafikantgrupper är blandade som gågator och torgmiljöer. Det fungerar även utmärkt att använda mellan två markstensytor i olika nivåer.

Färg

  • Grå

Spikmametoden

Det spikade betongkantstödet togs fram i slutet av 1960-talet och har sedan dess tillverkats och utvecklats av SPIKMA och Benders. Behovet av ett förtillverkat kantstöd växte fram i takt med den ökande biltrafiken och problemen som följde med den. Man behövde en enkel produkt som gick snabbt att lägga och hade låga underhållskostnader.

Läs mer