Blocktrappa 2000 mm

För enkelhetens skull

Blocktrappa 2000 mm är en helgjuten trapp med 2-10 steg som tillverkas med slät yta på steget, i bredden 2000 mm som standard. Måttanpassad bredd och kombinerad kontrastmarkering/halkskydd kan fås mot beställning.

Färg

  • Grå

Spikmametoden

Det spikade betongkantstödet togs fram i slutet av 1960-talet och har sedan dess tillverkats och utvecklats av SPIKMA och Benders. Behovet av ett förtillverkat kantstöd växte fram i takt med den ökande biltrafiken och problemen som följde med den. Man behövde en enkel produkt som gick snabbt att lägga och hade låga underhållskostnader.

Läs mer