Bender Betongkloss

Massiva betongblock som enkelt staplas och sätts ihop utan gjutning eller fogning. Används som permanenta eller tillfälliga avskiljare.

Välj modell

Dokument

Spikmametoden

Det spikade betongkantstödet togs fram i slutet av 1960-talet och har sedan dess tillverkats och utvecklats av SPIKMA och Benders. Behovet av ett förtillverkat kantstöd växte fram i takt med den ökande biltrafiken och problemen som följde med den. Man behövde en enkel produkt som gick snabbt att lägga och hade låga underhållskostnader.

Läs mer