Betonggris

Spikma Betonggris används där man vill skapa en tydlig avgränsning vid t ex infarter eller som fundament till skyltar. Samtliga modeller har uttag för gaffeltruck vilket gör dem flyttbara.

Färg

  • Grå
  • Div färger

Spikmametoden

Det spikade betongkantstödet togs fram i slutet av 1960-talet och har sedan dess tillverkats och utvecklats av SPIKMA och Benders. Behovet av ett förtillverkat kantstöd växte fram i takt med den ökande biltrafiken och problemen som följde med den. Man behövde en enkel produkt som gick snabbt att lägga och hade låga underhållskostnader.

Läs mer