• Solar

    Med Bender Solar får du en tät och trygg infästning av dina solpaneler.

30 års garanti på produkterna

Tätt tak

Med Solar ligger dina Palemapannor korrekt monterade utan glipor, vilket gör att fåglar, vatten, vind och yrsnö inte kan ta sig in den vägen och orsaka skada. Under takpannorna låser sig infästningen över två rader läkt, och ingen åverkan på underlagstaket krävs. Med andra ord sitter Solar kvar på taket där den ska och är anpassad till vårt obarmhärtiga nordiska klimat.