Starka konstruktioner med skalblock

Benders Skalblock är en mur som är enkel att bygga och som tål stora påfrestningar. Blocken staplas enkelt på varandra utan murning. Allt eftersom muren staplas upp läggs, armering i lager för lager både horisontellt och vertikalt. Därefter fylls de med betong av lämplig kvalitét. Detta innebär att du får en mycket stark och armerad mur utan att behöva krångla med formar. Skalblock lämpar sig väl om du t.ex. ska bygga en pool, stödmur, plansilo eller gödselbrunn men passar även som grund till din maskinhall samt till mycket annat.

Blocken finns i bredder om 150, 190 och 250 mm och de är alla 200 mm höga och 500 mm långa. Till 190 och 250 mm finns det även avslutningsblock, vilket innebär att ena gaveln är stängd så att du enkelt kan få ett snyggt avslut eller hörn.

Format LxBxH Vikt/st Betongåtgång/m2 10 mm horisontell armering/m2 12 mm vertikal armering/m2
500x150x200 19 kg 60 liter 5 lpm 5 lpm
500x190x200 21 kg 90 liter 10 lpm 10 lpm
500x250x200 23 kg 140 liter 10 lpm 10 lpm

Som horisontell armering används 10 mm järn. Dessa läggs i varje lager, 1st på 150 mm bredden och 2 st i de två bredare modellerna. All skarvning av armering bör vara med minst 500 mm överlappning. Gjutningen görs enklast med 400 mm åt gången (2 lager) som vibreras ihop försiktigt. Sedan staplas två nya lager upp, fylls med bruk och vibreras ihop. Detta upprepas tills du når önskad höjd.Blocken skall staplas med halvförband. Om konstruktionen skall utsättas för särskilt stora påfrestningar bör första raden block sättas i den ännu ej stelnade betongplattan. I detta skede stoppas även den vertikala armeringen (12 mm) ner i plattan med ett centrummått på 250 mm, för extra styrka kan man även naja fast dem i plattans armering. På 190 och 250 mm blocken skall man använda dubbla vertikala järn.

Bender Skalblock

OBS! Denna information är endast vägledande och ytterligare teknisk hänsyn kan behövas tas till geologiska variationer i tomt- och mark­förhållanden. Benders information är kostnadsfri och skall inte uppfattas som en detaljerad konstruktionsritning, men är ändå en stor hjälp vid byggnationen.