Såhär enkelt murar du ditt hus med Bender lättklinkerblock

Bender Lättklinkerblock består av lättklinkerkulor (bränd expanderad lera), sand, cement och vatten. Blocken finns i olika bredder beroende på om du ska mura en innervägg eller en yttervägg. Dessutom finns det kompletterande passblock i olika höjder för att eliminera begränsningar av höjder på din grund eller din vägg. Det finns också lättklinkerbalkar i samtliga bredder att använda över fönster, dörrar och portöppningar.

Det finns två olika metoder som man kan använda när man murar. Den vanligaste metoden är fullfogsmurning. Här fylls både stöt och liggfogar helt med murbruk och muras med ett så kallat halvförband. Den andra metoden kallas stötfogsfri strängmurning och för att denna metod ska kunna tillämpas måste bredden på blocket minst vara 190 mm. Här läggs murbruket i två parallella fogar som tillsammans ska täcka 2/3 av liggfogen. Blocken läggs sedan stumt mot varandra i halvförband utan bruk i stötfogen.

Fullfogsmurning Stötfogsfri strängmurning

För att du ska få en så stark konstruktion som möjligt rekommenderar vi att du armerar med Bender murverksarmering (bistål). Armera mellan första och andra skiftet och sedan vidare vart tredje skift. Avsluta alltid med armering mellan det näst sista och det sista skiftet. I bredder upp till 150 mm används ett bistål och i bredder över 150 mm används två. För att få starka hörn klipper man av en av trådarna och bockar bistålet runt hörnet. Behöver du skarva ska de båda bistålen läggas omlott, på varandra, minst 500 mm.

Murverksarmering Bistål Murverksarmering Bistål

Bender Lättklinker ihop med Bender Sockelelment

Här nedan följer en förklaring på hur du kan använda våra lättklinkerblock tillsammans med våra sockelelement (se sortiment Grund och ”såhär enkelt bygger du din grund”):

Steg 1) Börja med att förankra hörnprofiler och var noga med att kryssmäta för att kontrollera konstruktionens vinkel. Lägg sedan en grundplåt eller en pappa mellan grundplattan och första skiftet. Denna släpps ut ca 1 cm på utsidan och markerar på ett snyggt sätt var grunden slutar och väggen börjar.

Steg 2) Markera sedan det första skiftets höjd (blockets höjd + 1 cm liggfog) på hörnprofilen. Se till att markeringarna är helt i våg med hjälp av ett vattenpass och en rätskiva. Ju noggrannare du är desto enklare blir arbetet framöver. Spänn sedan upp ett murarsnöre efter dina markeringar och mura första skiftet. Var noga med att följa snöret både vågrätt och lodrätt.

Steg 3) Markera sedan resterande skift på dina hörnprofiler (blockets höjd + 1cm liggfog) och spänn murarsnöre skift för skift under hela murningsarbetet.

Steg 4) Glöm inte att spara öppningar för dina fönster och dörrar. Över öppningarna placeras en armerad lättklinkerbalk som bör vara minst 600 mm längre än öppningens bredd. Balken placeras symmetriskt över öppningen med minst 300 mm på vardera sida. Eventuella passblock placeras under balken för att anpassa höjden på öppningen efter dina fönster och dörrar.

Steg 5) Vill du putsa din vägg med putsbruk så fäst upp putsnät med hjälp av en spikkramla. Detta fungerar som armering för att undvika sprickbildning i fasaden. Använd lämpligen mur- och putsbruk B eller C. Kontakta din byggvaruhandel för vägledning.

Steg 6) Sätt upp träreglar, s.k. putsläkt, på ca 1m avstånd från varandra och med samma tjocklek som putsskiktet. Läkten skall vara av hyvlat material för att rätbrädan ska glida lätt när du jämnar av putsskiktet. Nu kan du börja blanda bruket efter anvisningarna som står på säcken.

Steg 7) Förvattna väggen med exempelvis en vattenslang och applicera bruket med en putsslev. Dra av skiktet med rätbrädan och när det börjat stelna kan du ta bort läkten, fylla igen spåren med bruk och jämna till även här. Om du vill ha en grövre och mer levande yta kan du nu skura ytan med ett s.k. rivbräde.

Lycka till!

OBS! Denna information är endast vägledande och ytterligare teknisk hänsyn kan behövas tas till geologiska variationer i tomt- och mark­förhållanden. Benders information är kostnadsfri och skall inte uppfattas som en detaljerad konstruktionsritning, men är ändå en stor hjälp vid byggnationen.