Benders Megaserie

Mega är ett samlingsnamn för våra murar och tillbehör med klippt framsida. De finns i många olika former och skiljer sig även en del åt i funktion, men med det gemensamma att de alltid passar bra ihop. Alla murstenar i Megaserien har något slags låssystem som gör att ni kan bygga stabila och snygga murar.

Murarna Megastone 150 och Megasmart har samma utseende och kan därför bland annat dela hörnsten. Megastone kan endast byggas lutande, medan Megasmart kan byggas både lutande och lodrät. Det kan därför vara smart att kombinera Megastone med Megasmart om man till exempel önskar fälla in en trappa i muren eftersom en trappa lättast byggs med lodräta sidor.

Murarna Megawall och Megaloc har också samma utseende och kan därför användas ihop. I de fall du önskar bygga en stödmur som avslutas som synlig från två håll, t.ex. vid en sluttande garageuppfart är det klokt att kombinera de båda murarna. Lägg då de första skiften som motfylls med Megawall stödmur och avsluta med den dubbelsidig fristående muren Megaloc.

Murarna Megawall Garden och Megawall Projekt har samma utseende, men Garden monteras lodrätt och Projekt med fyra graders lutning. Med Megawall Projekt murstenen kan du dessutom bygga riktigt höga murar, upp till 12 meter. Det går också att kombinera Projekt och Garden vilket är lämpligt om du t.ex. bygger en trappa i muren eller om du vill att muren ska ha skarpa eller runda hörn. Detta är nämligen lättare att göra med en lodrät mur än med en lutande.

Bender Megastone - som klippt och skuren

Med klassikern Megastone bygger du enkelt stabila stödmurar tack vare blockens utformning, med låsklack på baksidan. Megastone levereras klippt och klar att lägga och du har två olika utföranden att välja bland, samt två olika höjder. Megastone 100 är en lägre mursten som passar fint till de lite lägre upphöjda planteringarna. Megastone 150 är en klassiker i våra trädgårdar, med den kan du enkelt bygga höga murar i varierat utseende. Med hörnstenen byggs snygga räta hörn, men den kan även användas som slutsten eller toppsten. Megastone kan byggas både i rakt och i svängt utförande och har två olika utseende, rakhuggen och rundhuggen.

Bender Megastone Rakhuggen 100  Bender Megastone Rundhuggen 100  Bender Megastone Rakhuggen 150 
Bender Megastone Rundhuggen 150

För detaljerad produktinformation besök Bender Megastone.

Bender Megasmart - Ett namn som förpliktar

Megasmart är murstenen för dig som vill bygga mur på egen hand. Ihåliga murblock ger en väsentligt lägre vikt och gör Megasmart oslagbart lätthanterlig samtidigt som konstruktionen ger en stabil mur vare sig du bygger rakt eller svängt. Med hjälp av hörnstenen byggs räta hörn eller avslut, hörnstenen kan dessutom användas som toppsten. Murblocken levereras färdigklippta och kan byggas såväl vertikalt som lutande med hjälp av distanser. Fyll hålrummen i murblocken med finmakadam eller så kan ni armera och gjuta ihop muren med geonätet och kan därmed bygga riktigt hållbart i besvärliga förhållande. Megasmart var namnet!

Bender Megasmart

För detaljerad produktinformation besök Bender Megasmart.

Bender Megawall - Mot oanade höjder

Megawall är ett komplett jordarmerat stödmurssystem. Tack vare de många varianterna som erbjuds följer du lätt naturens former – eller skapar helt egna. Blocken levereras med en vacker naturstensliknande yta. Megawall finns i två utföranden; Garden för lodräta murar och Projekt som ger fyra graders lutning. Muren är konstruerad för säker förankring med Connector och geonät. För låga murar upp till ca 60 cm behövs i regel ingen nätförankring. Vid varierande och besvärliga markförhållanden rekommenderas dock geonät, se våra anvisningar och råd. Megawall Garden är speciellt lämplig om du t.ex. bygger en trappa i muren eller om du vill att muren ska ha skarpa eller runda hörn. Detta är nämligen lättare att göra med en lodrät mur än med en lutande. För högre mur upp till 12 meters höjd väljer du Bender Megawall Projekt. Den får automatiskt en lutning inåt, vilket gör det enklare och snyggare att bygga högre murar.

Bender Megawall Garden Bender Megawall Projekt

För detaljerad produktinformation besök Bender Megawall.

Bender Megaloc - visar alltid sin vackraste sida

Megaloc är en fristående mur som alltid visar sig från sin vackraste sida. Tack vare en sinnrik konstruktion som låser blocken i varandra bygger du enkelt stabila murar, i de allra flesta fall helt utan att gjuta. Önskar man riktigt höga murar gjuts en sula med uppstickande armeringsjärn som vävs in i muren på ett smart sätt. Megaloc levereras med klippt, granitliknande yta på båda sidor. Muren har ett ingjutet styrspår som gör att murstenarna alltid hamnar centriskt placerade på varandra, för säkerhets skull limmas ändå varje lager med varandra. Komplettera med Bender Megatäck Patina och Bender Stolpelement och muren är fulländad. Läs gärna mer om våra dekorativa murtillbehör.

Bender Megaloc

För detaljerad produktinformation besök Bender Megaloc.

Benders Megaserie tillbehör

I Benders Megaserie ingår förutom ovanstående murar även Bender Megastep, ett block att t.ex. bygga trappor av som gör trädgårdens nivåskillnader mer tillgängliga. Sättsteget är klippt och plansteget slätt. Finns i tre olika längre för att göra det enkelt för dig att bygga en snygg trappa eller entré. Bender Megatäck Patina, passar samtliga murar i Megaserien och är en avtäckning, med blästrad ovansida och klippta långsidor, som ger ett vackert avslut på din mur. Bender Grundbalk, som i många lägen ersätter en gjuten sula vid murbyggnation. Den jämnar också ut små ojämnheter i sättlagret, samt gör det lättare att lägga murstenen rakt.

Bender Megastep Bender Megatäck Patina Bender Mega Grundbalk

Vi erbjuder ett av marknadens bredaste sortiment av marksten, plattor, murar och dekormaterial. Murarna i Benders Megaserie är bara en del av vårt utbud av murar. För komplett utbud besök vårt mursortiment.