Bender Megatäck patina

En vacker avtäckning

Med Bender Megatäck Patina som avtäckning får du en vacker och funktionell avslutning på din mur. Med sin blästrade ovansida och sina klippta långsidor passar den samtliga murar i Megaserien.

Färg

  • Grå
  • Grafit

Dränerande marksten för klimatet

Pågående klimatförändringar skapar utmaningar för ett samhälle i utveckling. Genom att bygga dränerande markstensbeläggningar minskar vi risken för översvämningar och föroreningar i dagvattnet, samtidigt som vi gör miljön en stor tjänst.

Läs mer