Fog och Fogmaterial

När man lägger marksten eller plattor är det lätt att glömma bort fogen och dess betydelse. Fogen mellan stenarna är inte bara viktig i estetiskt hänseende, utan har flera viktiga tekniska funktioner. Precis som val av sten och korrekt utfört underarbete spelar fogen stor roll för att det färdiga resultatet skall bli bra.

Fogmaterialet har som funktion att låsa markbeläggningen och reducera ogräs i fogarna, en välfylld fog är både snygg och praktiskt. När en yta, belagd med marksten eller plattor, utsätts för belastning sker kraftöverföringen mellan stenarna via fogen. Det är därför viktigt att fogen är väl fylld med fogmaterial så kraftöverföringen sker på rätt sätt. Är fogen inte tillräckligt fylld eller för smal finns risk att stenarna stöter mot varandra och kantskador kan då uppstå på stenarna. En för bred fog, som inte är stabiliserad med ett välgjort underarbete och god kantsäkring, kan medföra att kraftöverföringen sker på ett felaktigt sätt. Vi rekommenderar därför 3 mm fog för marksten och plattor. Om ni fogar med Fogsand, kan man låta överskottet av fogsanden ligga kvar på ytan efter första fogningen. Fogarna kan också behöva återfyllas efter tid, för att behålla sin viktiga funktion.

Benders har flera olika sorters fogmaterial. Vår traditionella Bender Fogsand är i fraktionen 0-2 mm och rinner lätt ner i fogarna på ett effektivt sätt. Välj någon av de tre olika färgerna, grå, grafit och sand för att sätta din personliga prägel på markstensytan. När ni lagt er yta och fogat den kan ni med fördel låta överskottet av fogsanden ligga kvar på ytan under en tid, så ser väder och vind till att den rinner ner i fogarna allt eftersom. Vi har också Bender Danfogsand, en ogräshämmande fog som rinner lika lätt ner i fogarna och som skapar en miljö där inte frön vill gro. Bender Lithomex Easy är en flexifog vilket innebär att den har en härdare inblandad som aktiveras efter att fogarna fyllts, med hjälp av vatten, för mer info se separat monteringsanvisning. Då Lithomex Easy hårdnar efter att härdaren aktiverats, bidrar detta till att ytan låses än kraftigare och den hårdare fogen är också mer ogräshämmande. Lithomex Easy passar till fogar upp till 10 mm. Ett enklare och säkrare fogmaterial för ytor med lättare trafik är Bender Lithomex Quicksand, en grå enkomponents fogmassa för fogar mellan 3-30 mm. Denna appliceras med hjälp av vatten, för mer info se separat monteringsanvisning. För ytor med högre belastning och bredare fogar än 5 mm rekommenderar vi vår hårdfog Bender Lithomex Heavy som är en trekomponentsfog, som blandas till en massa innan utläggning. Denna passar särskilt bra till gatstensytor i stadsmiljö. Bender Stenmjöl kan användas som fogmaterial vid bredare och oregelbundna fogar t ex till gatsten och skifferhällar. För dränerande markstensytor används Bender Stenflis som fogmaterial, det är också det material man skall använda som sättlager.

Se komplett utbud av vårt fogmaterial och vår kompletterande dekorsten. Beräkna åtgången av fogmaterial till din markbeläggning med hjälp av vår fogmaterialsberäkning.

Bild: Vid läggning av marksten och plattor där olika byggmått kombineras kan fogens bredd behöva anpassas.