Bender Lithomex Quicksand fogmassa

Snabbt och lätt

Lithomex Quicksand är en färdigblandad 1-komponents hårdfog för ytor med lätt trafik och används för fogar från 3 till 20 mm. Lithomex Quicksand säkrar dina ytor och motverkar ogräs, den tål också klorerat poolvatten.

Färg

  • Grå
  • Grafit

Dränerande marksten för klimatet

Pågående klimatförändringar skapar utmaningar för ett samhälle i utveckling. Genom att bygga dränerande markstensbeläggningar minskar vi risken för översvämningar och föroreningar i dagvattnet, samtidigt som vi gör miljön en stor tjänst.

Läs mer