Granit - ett material med eviga värden

Granit är Sveriges vanligaste bergart och återfinns i hela landet. Bergarten är extremt stark och tål såväl slag som värme betydligt bättre än de flesta andra stensorter och material. Dess utseende och egenskaper växlar med skiftande kornstorlek och färg beroende på var i världen den bryts.

Namnet granit härrör från latinets granum som betyder korn. Graniten, som är en av de vanligaste bergarterna i den kontinentala jordskorpan, är typisk för Jorden och tros inte förekomma på exempelvis Månen och Mars. Den bildades när glödhet magma trängde upp från Jordens inre och bildade kristaller.

Graniten är nästan alltid helt massiv eftersom den vanligen saknar inre hålrum. Ur ett brytnings- och bearbetningsperspektiv brukar granit benämnas som en så kallad hårdsten, i motsats till marmor, kalksten och andra mjuka bergarter som benämns lössten. Dess hårdhet och därigenom hållbarhet har gett graniten ett grundmurat positivt rykte. Giza, den mest välbevarade av Egyptens pyramider, är delvis tillverkad i granit. Även den klassiska curlingstenen är gjord i granit härrörande från Skottland där den första stenen tillverkades redan 1750.

I takt med den tilltagande försurningen i delar av världen, har granit tagit över ledartröjan från marmor när det gäller utomhusmonument och andra offentliga konstverk. Graniten står nämligen emot yttre påverkan betydligt bättre än marmor.

Äkta bohusgranit

Stenen vi bryter idag bildades för mer än niohundra miljoner år sedan, men är ändå en av våra allra yngsta bergarter. Den vackra, starka och lättkluvna bohusgraniten återfinns bara i ett smalt stråk mellan Gullmarsfjorden i söder till Idefjorden i norr.

”Att bygga vackra miljöer i bohusgranit är så långt från slit-och-släng-samhället du kan komma. Det är en kulturgärning som står sig i generationer framöver, vackrare för varje år som går” - Ove Bender, VD.

Inom samma bregränsade område ligger också våra stenbrott  Ävja och Näsinge. I Bohuslän har vi verkat ända sedan 1926 då Andelsföreningen Bohusläns Kooperativa Stenindustri bildades. Men rötterna går djupare än så – redan ett sekel dessförinnan fanns det gott om stenhuggerier i trakten.

I vårt sortiment hittar du ett brett urval av produkter som gör det möjligt att uppnå precis den känsla du eftersträvar – från rustikt naturnära till hyper-modern elegans, såväl utomhus som inomhus. Allt vi gör är ett hantverk och varje sten är unik, så ingenting är omöjligt. Har du en idé så har vi en lösning – i äkta bohusgranit!