Produktgrupper av cellplast

Cellplast är ett samlingsnamn för en mängd olika plaster, varav EPS är en. Den traditionella vita är den mest välkända på marknaden. Utöver den vita erbjuder vi också specialgrupper av EPS.

EPS

Den traditionella vita cellplasten som har goda isoleringsegenskaper, är helt tät, klarar stora tryckbelastningar och är lätthanterlig.

EPS Plus-F

En vit cellplast med något bättre isolering och mekaniska egenskaper. Innehåller dessutom ett polymeriskt flamskyddsmedel som gör cellplasten svårandtändbar.

EPS Grafit

En grafitfärgad cellplast där pigment av grafit har tillsats som ger en reflektion av värmestrålning och därmed ca 20 % bättre isolering jämfört med traditionell EPS. EPS Grafit används speciellt i väggelement och andra ställen där god isolering önskas och där utrymmet är begränsat.