Miljövänliga Ecoline

Nästan allt vi människor gör påverkar vår miljö. Ett sätt att minska påverkan är t ex att minska på bilkörandet och dessutom framföra bilen på ett miljömässigt bra sätt. Detta kan också kompletteras med att använda smart teknik för att reducera de skadliga utsläpp vi människor ändå skapar. Betongindustrin har lanserat en metod för att minska den skadliga och försurande gasen kväveoxid (NOx). Vi på Benders har valt att kalla metoden Ecoline i vårt produktsortiment.

Vad är NOx?

NOx bildas genom en reaktion mellan luftens kväve och syre under hög temperatur. En stor utsläppskälla är våra moderna förbränningsmotorer. De jobbar med högt tryck på bränsle/luftblandningen och under hög temperatur, vilket är bra för bränsleeffektiviteten och koldioxidutsläppen, men som skapar skadlig kväveoxid. Höga halter kan ge allergier, halsproblem men även regionala problem med skogsdöd och försurning. Kväveoxiderna fungerar även som en utlösande faktor vid bildandet av skadligt marknära ozon.

Hur fungerar Ecoline?

I våra betongprodukter som ingår i Ecoline-sortimentet tillsätts Titandioxid (TiO2). Den reagerar tillsammans med dagsljus och syre i en fotokatalytisk process som reducerar mängden skadlig kväveoxid i luften. Kväveoxiden omvandlas till ofarligt nitrat som sköljs bort av regn. Bäst effekt uppnås när solen skiner och det förekommer höga halter av NOx, men god effekt nås även utan direkt solljus. Titandioxid förbrukas inte och effekten kvarstår under produkternas hela livslängd.

För bra för att vara sant?

Nej inte alls. Fullskaliga tester både i laboratorium och i stadsmiljöer i Europa påvisar omedelbara och stora effekter av titandioxidens reducerande verkan på NOx. Positivt är även att effekten av titandioxid fungerar som bäst samtidigt som utsläppen är som störst - vi kör mest bil i dagsljus då den fotokatalytiska effekten är maximal.

Bender Ecoline takpannor

Idag har bilarna katalysator som minskar de skadliga utsläppen. I morgon kan ditt nya tak fungera som en stor katalysator för att reducera skadliga utsläpp av kväveoxid från bilar, industrier och flyg. Allt du behöver göra är att välja ett ecoline tak från Benders. Det är lite dyrare än ett vanligt betongtak men billigare än lertegel. Men vad betyder det när ett normalstort tak till en villa kan oskadliggöra utsläpp av NOx från en bil, kanske din bil, som kör ca. 1500 mil per år. Varje år. Under takets hela livstid!

Bender Ecoline marksten

Vår marksten tillverkas i två skikt vilket ger ett ca 10 mm lager av betong med titandioxid. Stenen fungerar precis som takpannorna som en stor katalysator. Idag finns inga krav på att lägga miljöförbättrande marktäckning i våra hårt trafikerade städer men det är förmodligen bara en tidsfråga innan det blir lagkrav. Genom att lägga Bender ecoline marksten redan idag kan du förbättra vår miljö omedelbart.

Läs om vårt taksortiment och marksortiment för utbud och produktinformation om Bender Ecoline.