Betong istället för asfalt

Betong är en nästan helt naturlig produkt som består av grus och sand, cement och vatten. Det innebär att markstensbelagda ytor är mer klimatvänliga i jämförelse med asfalt som tillverkas av olja. Betong är inte bara mer miljövänligt – dessutom är livslängden för marksten upptill fem gånger längre än för asfalt.

Beläggningar av marksten används i allt större utsträckning inom industriell och tungt trafikbelastad miljö. Tekniskt sett klarar markstensbeläggningen med låsbara stenar, såväl stora punktlaster som vridande krafter från kranar, truckar, lastbilar och bussar. Estetiskt sett finns det goda möjligheter att skapa attraktiva beläggningar med marksten i samspel med byggnader och omgivande ytor.

Benders tillverkar och levererar marksten och är en av landets ledande tillverkare. Vi står för en god kvalité och gediget kunnande. Vårt marksortiment är brett med många modeller som skapar bra förutsättningar för hållbara ytor. Vill du jobba aktivt med miljön kan man använda marksten med dräneringsegenskaper och dessutom finns markstenen i vårt Ecolineutförande som reducerar skadlig kväveoxid i luften.

KL Maskin AB i Kvänum är ett företag som valt Benders marksten för att skapa en hållbar och estetiskt tilltalande uppställningsplats för sina lantbruksmaskiner. Den 6000 kvadratmeter stora ytan är lagd med Bender Superförband.

”Att välja marksten i betong istället för asfalt var ett lätt val. Med dagens maskinella läggningsteknik blir kostnaderna för marksten ungefär densamma som för asfalt. Betongens hållbarhet är dessutom betydligt längre och det är enklare att förändra eller byta ut vissa delar eller enskilda stenar av ytan vid ex. spill- och oljefläckar” – Per-Olof Jakobsson, VD KL Maskin AB

Markstensbeläggningar klarar att stå emot de krav som ställs på en tungt belastad yta. En markstensbeläggning har lång livslängd och låga underhållskostnader under förutsättning att ytan är korrekt uppbyggd. Andra typer av markbeläggningar klarar inte att stå emot temperaturförändringar i lika stor utsträckning som marksten. Faktum är att asfalt mjuknar vid hög temperatur och då ökar risken för skador på ytan. Betongen har däremot samma styvhet oberoende av temperatur, vilket innebär att denna typ av skador inte uppkommer.

Fördelar med markstensbeläggningar

  • tål höga fordons- och axellaster
  • tål höga statiska laster såsom staplade containrar utan risk för genomstansning
  • tål höga horisontella påkänningar från svängande truckar och lastbilar
  • är mycket lämpliga på ytor med högt mekaniskt slitage
  • har oförändrad bärförmåga vid höga temperaturer
  • har god beständighet mot oljespill och bränslen
  • har lågt underhållsbehov
  • har lång teknisk livslängd
  • ger lägre däckslitage
  • kräver mindre belysning tack vare sin ljusare färg