Referensobjekt Natursten

Med egen tillverkning, kunskap och resurser i företaget har vi på Benders möjligheten att vara flexibla och därmed specialanpassa och utveckla produkter efter projekt. Det gör oss till en komplett leverantör av granitprodukter.

På Benders har vi jobbat i många spännande projekt och levererat till många olika typer av kunder. Här hittar ni några av projekten där produkter i äkta Bohusgranit, ur Benders naturstenssortiment, har använts. Våra erfarna stenhuggare är vana vid att samarbeta med bland annat konstnärer och arkitekter för att hitta det exakt rätta uttrycket. Utmana oss gärna!

Hjalmars Kaj, Hamburgsund

Till Hamburgsund och Hjalmars Kaj har vi levererat produkter i Bohusgranit under året 2022. Kajen användes tidigare som parkering och har genomgått en renovering och fungerar idag som en torgyta med sittplatser, mitt i en fantastisk miljö, med havet och båttrafiken som närmsta granne. Här blandas produkter som våra Blockstensmurar, kantstenar, smågatsten och granithällar på ett väldigt smakfullt sätt tillsammans med växter och trä för att även få känsla av bryggor.

Kajen, Fjällbacka

Fjällbacka kaj har under åren 21/22 fått nytt liv. Den tidigare kajen var uttjänt under en längre tid och nu har en ny kaj byggts på samma ställe och Fjällbacka står åter redo att ta emot fartyg. Kajen är 100 meter lång och är klädd med Bender Bohus granithällar elegant som kommer från Ävja Stenbrott i Bohuslän. Platsen som är en större yta med torgkänsla ger förutsättningar till nya och fler aktiviteter, en riktig träffpunkt för området. Utöver granithällarna så har området berikats med Bohus Blocksteg i den trappa som leder till vattnet samt stora Entrehällar i bohusgranit för att lätt kunna slå sig ner någonstans och njuta av utsikten. Inramningen sker med Bohus Blockstenmur och Bohus Stolpe. Vi är en stolt granitleverantör!

Privat projekt

Vi arbetar även med privata specialprojekt, som här, en privatbostad. Det är ett alldeles unikt bostadsprojekt där hela fasaden är klädd i Bohusgranit samt även delar av miljön runt omkring. Nedan till höger syns ett specialprojekt, en vattenutkastare. Det är bara fantasin som sätter gränserna för vad vi kan göra - låt kreativitet flöda.

Brånebacken, Jönköping

Brånebacken i Jönköping är ett projekt som vi har levererat till, en stadsmilö intill det nya höghushotellet och i anslutning till både tågstationen och centrum.Under 21/22 har det där byggts en ny torgyta, trappor, planteringytor med murar och murbeklädnad för en mer attraktiv och levande stadskärna. Produkterna som vi levererat är Bohusgranithällar elegant, Bohus Blocksteg elegant, Bohus beklädnadsgranit, Bohus Blockstensmur elegant.

Privat trädgård, Hjo

I en trädgård i Hjo intill Vätterns strand har flera trevliga umgängesytor formats med Bohus granitproukter samtidigt som man har arbetat med nivåskillnaderna från huset ner till vattnets kant. Trappan är byggd av Bohusgranit blocksteg modern och den vackra muren är byggd av Bohus Stapelmur rustik. Markytorna är klädda med Bohus granithäll elegant och Bohus Smågatsten antik.

Uddevalla Stadsmiljö

Att bygga vackra miljöer i Bohusgranit är en kulturgärning som står sig i generationer framöver, vackrare för varje år som går. Hasselbacken och Kungstorget i Uddevalla har berikats med ny stadsmiljö och produkter i Bohusgranit. Intill Bäveån har en ny Granitkaj anlagts med Bohus Stapelmur rustik och en trappa med Blocksteg elegant och sittgradänger. Vid intilliggande Kungstorget har en torgyta skapats med Bohus granithällar elegant, Blockstemurar i både rustikt och elegant utförande och en trappa av Bohus Blocksteg elegant i radieformat för att även kunna fungera som teaterplats. Har du en idé så har vi en lösning - i äkta Bohusgranit.

Norra länken, Stockholm

Norra länken i Stockholm sträcker sig från Tomteboda till Värtan med anslutning till Roslagsvägen vid Frescati och är norra Europas största vägtunnelprojekt. Norra länken blir totalt fem kilometer, varav fyra kilometer i tunnel och är en del av trafiksatsningen i Stockholm. Första etappen av Norra länken är sedan en tid tillbaka slutförd. Inför andra etappen fick Benders fortsatt förtroende som leverantör av stenprodukter tack vare våra säkra leveranser och konkurrenskraftiga priser. Leveranserna av Bender Bohus Blockstensmur Rustik är klara och monteringen har pågått en tid och fortlöper under 2014. Drygt 4 kilometer av Bender Bohus Blockstensmur Rustik har levererats till sista etappen av projektet, utöver de 1,3 kilometer som tidigare levererats.

Norra länken i Stockholm där Bender Bohus Blockstensmur Rustik monteras Bender Bohus Blockstensmur Rustik

Silence voice

Studenterna på Chalmers arkitektprogram har varje år ett projektarbete som innebär att skapa ett konstverk i olika material. I år var materialet äkta Bohusgranit och Benders blev tillfrågade att i samarbete med Chalmers-studenterna producera en skulptur vid anläggningen i Ävja stenbrott. Resultatet blev ”Silence voice”. Stenblocket i röd Bohusgranit sågades till med hjälp av en CNC styrd vajersåg enligt studenternas designritning. CNC styrd vajersåg innebär att sågen är datorstyrd. Efter ca 12 snitt och 20 kvadratmeter sågning var skulpturen klar och placerades, under två månaders tid, centralt i Göteborg, framför Röhsska museet. Projektet har varit mycket omskrivet och uppskattat, inte minst från Chalmers-studenterna som drivit projektet.

Benders är stolta över att kunna stödja studenters arbete och utveckling i industriell granitbearbetning. Projektet visar vilka stora möjligheter vår uråldriga granit har, samt kan åstadkomma och även Benders bredd och flexibilitet. ”Silence voice” kommer inom en snar framtid att finnas till beskådning vid Benders nya anläggning i Uddevalla. Dessutom kommer en bok, STONE Material & Detail, att ges ut av Chalmers-studenterna där projektet och arbetet redovisas.

”Silence voice” i röd Bohusgranit Konstverket sågas till i Ävja stenbrott ”Silence voice” på kvällen

Åvägen, Göteborg

Benders har levererat kryssmur i äkta Bohusgranit till Åvägen i Göteborg vid Svenska mässan. Muren har byggts upp för att säkra åkanten under hundratals år framöver. Som avslut på denna vackra mur har en krönsten i krysshamrat utseende använts för att skapa finess till den råa rustika ytan som kryssmuren har. Som pricken över i:et har man på krönstenen dymlat fast koniska stolpar med rundad topp. Dessa har försetts med öglor för en enkel fastsättning av kätting vilket skapar en praktisk avgränsning och ett snyggt utseende. Vi är stolta över att leverera och producera produkter som flera generationer framöver kommer att ha glädje av.

Benders har levererat kryssmur i äkta Bohusgranit till Åvägen i Göteborg Bender Bohus kryssmur