Materialgaranti Betongtakpannor

Med Benders betongtakpannor medföljer en materialgaranti som gäller inom Sverige, enligt fastställda regler i SS EN 490/491 och dess tillämpning, under 10 år räknat från inköpsdatum.

Med Benders betongtakpannor, som används tillsammans med Benders original taktillbehör, medföljer en utökad materialgaranti som gäller inom Sverige, enligt fastställda regler i SS EN 490/491 och dess tillämpning, som är 30 år räknat från inköpsdatum.

Garanti gäller ursprungliga produktionsfel på betongtakpannor och avser frostbeständighet, vattentäthet och brotthållfasthet samt omfattar slutanvändare eller den som övertagit ägandet av taket.

Garanti omfattar kostnadsfri leverans av takpannor, i den omfattning som pannor kan påvisas ej uppfylla SS EN 490/491 och/eller villkor enligt nedan, till den plats i Sverige där det reklamerade taket finns.

Garanti omfattar ej annat såsom exempelvis färg, kalkutfällningar eller andra optiska förändringar samt fel som uppkommit efter det att varan lämnat tillverkning, t ex vid transport, felaktig lagring, ovarsam hantering, felaktigt montage eller liknande.

Garanti gäller förutsatt att:

 • Takpannor och tillbehör monterats i enlighet med Benders Sverige AB, vid montagetillfället gällande, monteringsanvisningar.
 • Takpannor och tillbehör monterats i enlighet med Boverkets, vid montagetillfället gällande, bygg- och konstruktionsregler.
 • Garantikrav framställs till Benders Sverige AB inom skälig tid. Dock senast 1 månad efter upptäckt av felet.
 • Faktura, kvitto eller annan handling uppvisas som utvisar inköpsdatum. (Takpannor är också märkta för identifiering).
 • Benders Sverige AB getts tillfälle att besiktiga taket där de reklamerade produkterna finns.

Garanti gäller inte:

 • Skada vilken är att hänföra till Force Majeure.
 • Olyckor/skador vilka uppkommit p g a exempelvis belastning över de referensvärden som angetts av Boverket vid montagetillfället.
 • Skada på grund av bristande underhåll.
 • Eventuella följdskador såsom t ex fukt- och vattenskador.

Utökad materialgaranti i 30 år gäller förutsatt att:

 • Takpannor och taktillbehör båda är Benders original och har inköpts i Sverige 2011-01-01 eller senare.
 • Takpannor och tillbehör monterats i enlighet med Benders Sverige AB, vid montagetillfället gällande, monteringsanvisningar.
 • Takpannor och tillbehör monterats i enlighet med Boverkets, vid montagetillfället gällande, bygg- och konstruktionsregler.
 • Garantikrav framställs till Benders Sverige AB inom skälig tid. Dock senast 1 månad efter upptäckt av felet.
 • Faktura, kvitto eller annan handling uppvisas som utvisar inköpsdatum. (Takpannor är också märkta för identifiering).
 • Benders Sverige AB getts tillfälle att besiktiga taket där de reklamerade produkterna finns.

Utökad materialgaranti i 30 år gäller inte:

 • Takpannor där annat än Benders originaltillbehör använts vid montage. (Undantaget från detta krav är plåtarbete, d v s ränndalsplåtar, vindskiveplåtar och skorstensbeslag samt spik, skruv och underlagstak).
 • Skada vilken är att hänföra till Force Majeure.
 • Olyckor/skador vilka uppkommti p g a exempelvis belastning över de referensvärden som angetts av Boverket vid montagetillfället.
 • Skada på grund av bristande underhåll.
 • Eventuella följdskador såsom t ex fukt- och vattenskador.

Materialgaranti kan ej göras gällande mot återförsäljare eller annat mellanliggandeled som säljer produkter från Benders Sverige AB. Garantispråk gällande materialfel skall alltid ställas direkt till Benders Sverige AB.


Ladda ner garantisedel för betongtakpannor 10 år. (PDF-dokument, 596 kB)

Ladda ner garantisedel för betongtakpannor 30 år. (PDF-dokument, 657 kB)

Ladda ner garantisedel för lertegeltakpannor 10 år. (PDF-dokument, 135 kB)

Besök vårt taksortiment för komplett utbud av takpannor och färger.