Hur många liter är det i en 800 kg säck?

Materialens densitet varierar. Generellt kan man säga att en 800 kg säck dekormaterial innehåller ca 500 liter.