Hur mycket går det åt?

Hur mycket går det åt?

 • Hur mycket takpannor går det åt till mitt tak?

  Överslagsmässigt kan man säga ca 9 st Palema per m² takyta. Vid flacka taklutningar och vid andra modeller av takpannor ökar mängden något. I våra monteringsanvisningar för respektive takpanna finns exakta angivelser hur man beräknar antalet takpannor för varje fall. Man kan även använda sig av vårt takberäkningsprogram där man med några grundläggande måttangivelser får ett komplett förslag på takpannor och relevanta tillbehör.

 • Hur många snöglidkrokar går det åt?

  Använd NOMO Kalkylator för detta. Här får du hjälp med att beräkna åtgång och du får också ett förslag till läggningsmönster.

 • Hur många liter är det i en 800 kg säck?

  Materialens densitet varierar. Generellt kan man säga att en 800 kg säck dekormaterial innehåller ca 500 liter.

 • Hur mycket fogmaterial går det åt till min marksten- och/eller plattbeläggning?

  Beräkna åtgången av fogmaterial med hjälp av vår fogmaterialsberäkning.