Vad är minsta bärläkt för att installera Sunlight?

För att installera Sunlight krävs minst 25x48 mm bärläkt.