Är Sunlight testad för snö- och vindlaster?

Ja – följ våra monteringsanvisningar för ett korrekt montage.