Ge mig tips om skötsel!

Ge mig tips om skötsel!

 • Hur får jag bort mossa på takpannorna?

  Normalt sett kräver betongtak inget eller lite underhåll. Lite beroende på vart man bor och hur det ser ut i omgivningen kan det växa mossa och alger på nästan allt. En norrsida är alltid mer utsatt än söder, stora träd i närheten av taket ger en större beväxning. Ett bra sätt att hålla sitt tak rent och snyggt är att använda Bender Tak och Markrent. Det är ett medel som läggs på med tryckspruta, sedan sköter regnet resten. Medlet dödar mossa och alger, behandlingen bör upprepas vart fjärde år. Läs här (PDF-dokument, 214 kB) produktbladet för Bender Tak och Markrent

 • Hur sköter jag min markbeläggning?

  För skötselinstruktion se Skötsel marksten och plattor.

 • Hur bekämpar jag mossa, svamp och alger på min markbeläggning?

  På terrasser, gångvägar och garageuppfarter kan stenen i vissa fall få en beläggning av alger, svamp eller mossa. För skötselinstruktion se Skötsel marksten och plattor.

 • Kan jag använda salt på min markbeläggning?

  Benders rekommenderar inte saltning då frätskador på betongytan kan uppstå med porösare och skörare stenar/plattor som följd. Vi rekommenderar Stenflis som ni hittar i vårt sortiment. För vidare information se Skötsel marksten och plattor (PDF-dokument, 1,1 MB).