Lithomex Easy stelnar inte. Vad kan det bero på?

När man lägger marksten och/ eller plattor är det lätt att glömma bort fogen och dess betydelse. Fogen mellan stenarna är inte bara viktig ur estetiskt hänseende, utan har också flera viktiga tekniska funktioner. Precis som val av sten och korrekt utfört underarbete spelar fogen stor roll för att det färdiga resultatet skall bli bra. Beroende på vilket fogmaterial som väljs ställs olika krav på installationen.

När mjukfog, där härdaren aktiveras med vatten, används är det väldigt noga att installationen sker precis som anvisningen visar. Läs noga på förpackningen och kolla på installationsfilmen.

Skulle inte mjukfogen stelna på ett korrekt sätt beror detta oftast på någon eller några av nedanstående orsaker:

  • För breda fogar. Lithomex Easy kan inte användas till fogar bredare än 10 mm.
  • Ej tillräckligt med vatten. Som installationsfilmen visar skall rikligt med vatten användas, hela fogen måste bli helt genomfuktad.
  • Innehållet i säcken har ej blandats. I samband med att säckarna transporteras kan det hända att sand och härdare skiktar sig. Blanda därför alltid innehållet i säcken en extra gång innan installation sker.
  • Underlaget dränerar ej. Fogen släpper igenom vatten, som måste dräneras bort då vatten inte får bli stående i konstruktionen. Dräneras inte vattnet bort kommer fogen inte att stelna, istället finns det risk att fogen sväller upp eller bli klibbig när det regnar. Lithomex Easy kan alltså inte användas till beläggningar där överbyggnaden inte dränerar bort vattnet. Observera att ett allt för tjockt lager, över 30 mm, stenmjöl 0-4 i sättlagret kan bli för tätt och inte dränera bort vattnet tillräckligt bra med en fog som inte stelnar som resultat.