Hur storlekssorteras Bender kullersten?

Benders erbjuder två olika säckar av kullersten, fraktion 70-100 mm samt 100-250 mm. När kullerstenen storleksstorteras görs detta i maskiner där stenen siktas genom stora nät för att särskilja de olika fraktionerna åt. Då kullerstenarna inte är helt runda och är en produkt hämtad ur naturen kan avvikande storlekar förekomma.

Nätets utformning gör det möjligt för stenen att falla igenom så länge en sida av stenen består av ovanstående fraktionskriterier. Det innebär att varierande fraktioner kan förekomma i säcken, beroende på stenen mått.