Hur räknar jag ut taklutningen?

1) Mät ut en 100 cm vågrät sträcka på husets gavel
2) Mät sedan det vinkelräta avståndet i cm från sträckans ändpunkter upp till taket, se bild 1.
3) Minska det största talet (A) med det minsta (B). T. ex. 157-112 = 45 cm, vilket anger hur mycket taket höjer sig per meter.
4) Se därefter i tabell 1 för att få fram gradtalet. I vårt exempel får vi en höjning på 45 cm vilket blir 24° taklutning.