Fogens betydelse

När man lägger marksten och/ eller plattor är det lätt att glömma bort fogen och dess betydelse. Fogsanden har som funktion att låsa markbeläggningen och reducera ogräs i fogarna. En välfylld fog mellan stenarna är dock inte bara viktig ur estetiskt hänseende, utan har också viktiga tekniska funktioner.

När en yta, belagd med marksten eller plattor, utsätts för belastning sker kraftöverföringen mellan stenarna via fogen. Det är därför viktigt att fogen är väl fylld med fogsand så kraftöverföringen sker på rätt sätt. Är fogen inte tillräckligt fylld eller för smal finns risk att stenarna stöter mot varandra vilket kan resultera i att kantskador uppstår på stenarna.

En allt för bred fog, som inte är stabiliserad med ett välgjort underarbete samt kantsäkring, kan medföra att kraftöverföringen sker på ett felaktigt sätt. Vi rekommenderar därför 3 mm fog för marksten och plattor.

När ni lagt er yta och fogat den kan ni med fördel låta överskottet av fogsanden ligga kvar på ytan under en tid så ser väder och vind till att den rinner ner i fogarna allt eftersom. Fogarna kan också behöva återfyllas efter tid för att behålla sin viktiga funktion. Benders erbjuder tre olika sorters fogsand och i flera olika färger, se Fogsand, Lithomex Easy och Danfogsand.