Hur mycket behöver takpannor fästas i underlagstaket?

De båda yttre pannraderna runt hela taket samt pannor kring genomföringar, takfönster, skorstenar etc skall alltid fästas. Använd Benders rostfria spik, skruv eller clips. Vid väderutsatta lägen rekommenderas att använda clips även till Palema. Benders Exklusiv kan endast fästas med clips.

Vid taklutningar över 45° och i väderutsatta lägen skall en tätare fastsättning utföras (var 5:e panna). Vid brantare taklutning än 55° skall samtliga takpannor fästas.